Kerstin Hes

Kerstin Hes (62) is teamleider op noodopvanglocaties voor vluchtelingen. Voor nog te openen opvangplekken (in Rotterdam) zijn tientallen nieuwe vrijwilligers nodig. ‘Onze vrijwilligers zijn voor vluchtelingen onmisbare ogen en oren van de Nederlandse maatschappij

‘Vrijwilligers zijn vaak ontzet als ze voor het eerst aan de slag gaan bij VluchtelingenWerk’, steekt Kerstin van wal. ‘Pas dan komen ze erachter hoeveel moeite een vluchteling moet doen voor een verblijfsvergunning en hoe ontzettend lang een gezinshereniging duurt. “Dat heb ik nooit geweten!”, roepen ze dan. “Waarom hoor je dát nooit op het nieuws?”’

Dat machteloze gevoel wordt al snel omgezet in daden, vertelt ze. ‘Onze vrijwilligers zijn voor vluchtelingen onmisbare ogen en oren van de Nederlandse maatschappij. Op een opvanglocatie komen alle mogelijke vragen voorbij en geef je veel voorlichting. De vragen van vluchtelingen gaan verder dan alleen vragen over de asielprocedure. Je krijgt ook vragen over hoe iemand een bankrekening kan openen, over bsn-nummers of over het al dan niet mogen werken in Nederland. Wat de ene vrijwilliger niet weet, vult de andere aan. Ook is er onze online kennisbank Vluchtweb waar iedereen een beroep op kan doen.’ Kerstin is zelf altijd bereikbaar voor vragen van vrijwilligers.

‘Zoveel voldoening’
Kerstin kan nieuwe vrijwilligers goed gebruiken op de noodopvanglocaties en kijkt daarbij ook naar wat een vrijwilliger kan en wil. ‘Op een locatie waar minderjarige jongeren zitten, werkt bewust een wat oudere vrijwilliger’, vertelt ze. ‘Deze jongeren hebben behoefte aan een moederfiguur. Een andere vrijwilliger houdt van duidelijkheid en werkt daarom bewonerslijsten bij zodat de rest van het vrijwilligersteam hun werk goed kan blijven doen. En weer iemand anders houdt erg van zelfstandig werken. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je het leuk vindt om met vluchtelingen om te gaan.’

Kerstin is zelf ook als vrijwilliger begonnen bij VluchtelingenWerk. ‘Het werk is waanzinnig leuk en de kwaliteit van de cursussen die je krijgt aangeboden is hoog. Ik heb er zelf wel twintig gedaan, maar er zijn er maar twee verplicht hoor!’, grinnikt ze. ‘Na de basiscursus kun je je specialiseren in onderwerpen als gezinshereniging of vluchtverhaalanalyse. Bij die laatste help je een vluchteling om zijn of haar verhaal goed te vertellen aan de IND.’

Het werken met vluchtelingen kent ook een keerzijde, vertelt ze eerlijk. ‘De verhalen van vluchtelingen raken je soms. Gelukkig is er een goede vertrouwenspersoon en zijn er trainingen om hiermee om te gaan. Ook onderling praten we veel en ondersteunt het team elkaar. Toch geeft het uiteindelijk zoveel voldoening om andere mensen te helpen en zo de wereld een klein beetje mooier te maken. Werken bij VluchtelingenWerk is echt een verrijking.’