Wat doen wij voor
vluchtelingen

Vluchtelingen zijn huis en haard ontvlucht vanwege oorlog of politiek geweld. VluchtelingenWerk Nederland zet zich al ruim 40 jaar in voor een rechtvaardige behandeling van deze mensen. Als onafhankelijke organisatie komen wij op voor de belangen van asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. Dat doen we met een netwerk van mensen en locaties in het hele land: VluchtelingenWerk is actief in alle asielzoekerscentra en in 74% van alle gemeenten.

Van aankomst naar toekomst

VluchtelingenWerk is de enige organisatie in Nederland die vluchtelingen in alle stadia van hun verblijf bijstaat. Van aankomst naar toekomst. In de periode dat iemand in een AZC woont of op een noodopvanglocatie kan diegene terecht bij onze vrijwilligers. Ook kinderen die mee zijn gevlucht daar zorgen we voor en organiseren we allerlei activiteiten.

Als een vluchteling in Nederland mag blijven dat krijgt deze persoon officieel een vluchtelingenstatus en een verblijfsvergunning en recht op gezinshereniging. Daarin spelen onze vrijwilligers een grote en cruciale rol. Om mee te kunnen doen in onze samenleving en weer een toekomt te kunnen opbouwen is een huis, een baan en een school voor de kinderen essentieel. Dat zijn lange trajecten waarbij je onze wetten en regels moet kennen en het handig is als je de Nederlandse taal spreekt. Onze vrijwilligers weten de weg, kennen de regio en nemen samen met de statushouder al deze stappen. Zo helpen we ook met het bouwen van een nieuw sociaal netwerk.

Een welkome samenleving

We werken ook aan een welkome samenleving. Door middel van onderzoek en campagnes vergroten we het draagvlak in ons land. We werken ook samen met een aantal ambassadeurs die ons werk een gezicht geven in de samenleving. Verder zijn we ook op scholen aanwezig en ontwikkelen we lespakketten zodat kinderen en jongeren ook meer te weten komen over VluchtelingenWerk. Natuurlijk dragen alle vrijwilligers ook bij aan het verstevigen van het draagvlak omdat ze vaak lokaal acteren en hun eigen netwerk en kennis inzetten.
Ook volgen we het landelijke en Europese asiel- en integratiebeleid op de voet en stellen we misstanden en knelpunten aan de kaak.

‘Als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk maak je de wereld een stukje mooier’

Kerstin Hes (62) is teamleider op noodopvanglocaties voor vluchtelingen. Voor nog te openen opvangplekken (in Rotterdam) zijn tientallen nieuwe vrijwilligers nodig. ‘Onze vrijwilligers zijn voor vluchtelingen onmisbare ogen en oren van de Nederlandse maatschappij.’

Lees meer